Navruz Varlı, S., ve H. Mortaş. “Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek Ve İçeceklerin Enerji Ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Aralık 2022, ss. 53-63, doi:10.33076/2022.BDD.1666.