Asil, E., ve E. Canbolat. “Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği Ve Etkileyen Faktörler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 39-47, doi:10.33076/2022.BDD.1662.