Özkan, N., E. Kurtbeyoğlu, B. Aslan Gönül, ve Z. Caferoğlu. “Tip 1 Diyabet, Çölyak Ve Besin Alerjisi Birlikteliğinde Tıbbi Beslenme Tedavisi: Pediatrik Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 110-7, doi:10.33076/2022.BDD.1651.