Yassıbaş, E., ve Özge Yeşildemir. “Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyinin Duygusal İştah Ve Yeme Farkındalığı Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 56-65, doi:10.33076/2022.BDD.1643.