Kamarlı Altun, H., G. Suna, N. Seremet Kürklü, M. Şeyda Karaçil Ermumcu, Z. Ateş, E. Akçınar, ve H. Akın. “Yetişkin Bireylerde Beslenme Okuryazarlığı Ve Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 30-38, doi:10.33076/2022.BDD.1642.