Altun, H., ve A. G. Çapar. “Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Metabolitlerinin Rolü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 100-9, doi:10.33076/2022.BDD.1636.