Çapar Rehman, N., ve Özkan Güngör. “Hemodiyaliz Hastalarında Uzaktan Malnütrisyon Uygulaması (R-MAPP) Kullanılarak Malnütrisyon Ve Sarkopeninin Saptanması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 10-19, doi:10.33076/2022.BDD.1593.