Şahin Akkelle, B., E. Tutar, ve D. Ertem. “Pediatrik Çölyak Hastalarında Glutensiz Diyet Tedavisine Uyumu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 48-55, doi:10.33076/2022.BDD.1589.