Mortaş, H., S. Köse, ve S. Bilici. “Endüstriyel Olarak Üretilmiş Eritme Peynirlerde Aflatoksin M1 Kalıntılarının Araştırılması: Ankara İli Örneği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 45-52, doi:10.33076/2022.BDD.1573.