Göncü, G., ve A. Kargar. “Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Tedavisinde Bazı Antioksidanların Rolü”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 76-82, doi:10.33076/2022.BDD.1555.