Mengi Çelik, Özge, ve M. Şeyda Karaçil Ermumcu. “Pandemi Döneminde Bireylerin Antropometrik Ölçüm Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerindeki Değişimlerin Yeme Bağımlılığı Durumuna Göre Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 35-44, doi:10.33076/2022.BDD.1553.