Mortaş, H., S. Navruz Varlı, ve S. Bilici. “Sokak Sütlerinde Gizli Tehlike: Antibiyotik Kalıntısı”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 19-26, doi:10.33076/2022.BDD.1551.