Kartal, T., F. D. Bulut, D. Kor, B. Köşeci, C. Celiloğlu, E. Kara, S. Özdemir Dilek, B. Yüksel, ve N. Önenli Mungan. “Herediter Tirozinemi Tip-1 Ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 3, Ocak 2022, ss. 115-20, doi:10.33076/2021.BDD.1546.