Şengüzel, S., ve E. Yılmaz Akyüz. “Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 27-34, doi:10.33076/2022.BDD.1545.