Güngör, A. E., B. Dağ, B. Süzen, ve A. Dağ. “COVID-19 Döneminde Diyetisyenlerdeki Sağlık Anksiyetesi, Koronavirüs Anksiyetesi Ve Sağlıklı Beslenme Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 53-62, doi:10.33076/2022.BDD.1538.