Sukan, B., ve G. Akbulut. “Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi Ve Beslenme Ile İlişkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 3, Ağustos 2022, ss. 74-83, doi:10.33076/2022.BDD.1537.