Gençer Bingöl, F., M. Gezmen Karadağ, M. C. Bingöl, ve Y. Erten. “Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastalarda Diyet Uyumunu Artıracak Yeni Bir Akıllı Telefon Uygulamasının Geliştirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Ocak 2022, ss. 8-18, doi:10.33076/2021.BDD.1532.