Saygın, D. G., ve S. G. Eskin. “Üniversite Öğrencilerinde Yeme Farkındalığı Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 2, Ağustos 2022, ss. 20-29, doi:10.33076/2022.BDD.1529.