Başar Gökcen, B., ve M. Gezmen Karadağ. “Polikistik Over Sendromu, Obezite Ve Melatonin: Etiyolojik Bakış Açısı”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 3, Aralık 2021, ss. 67-74, doi:10.33076/2021.BDD.1518.