Demirer, B., ve H. Yardımcı. “İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Diyabet Komplikasyonları Üzerine Etkileri: Bir Derleme”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 50, sy 1, Mayıs 2022, ss. 101-8, doi:10.33076/2022.BDD.1516.