Özpak Akkuş, Özlem, E. Asil, ve M. V. Yılmaz. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Bireylerin Beslenme Davranışlarının Ve Ortorektik Eğilimlerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 3, Ocak 2022, ss. 29-38, doi:10.33076/2021.BDD.1514.