Akdemir, İdil, ve E. Köseler Beyaz. “Bariatrik Cerrahi Planlanan Hastaların Yeme Bağımlılığı, Depresyon Ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 3, Ocak 2022, ss. 19-28, doi:10.33076/2021.BDD.1498.