Sevim, S., D. Gümüş, G. G. Topal, ve M. Kızıl. “COVID-19 Pandemi Döneminde Toplu Beslenme Servisi Yapan Farklı Kurumların Menülerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 3, Ekim 2021, ss. 7-18, doi:10.33076/2021.BDD.1484.