Kalyoncu Atasoy, Z. B., D. Aslan, Şeniz Ilgaz, ve T. Kutluay Merdol. “Geçmişten Bugüne Türkiye’de Beslenme Plan, Program Ve Politikaların Değerlendirilmesi Ve Gelecek İçin Öneriler”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 3, Ocak 2022, ss. 93-105, doi:10.33076/2021.BDD.1482.