Yılmaz, M., Y. Yaşar Fırat, F. H. Gül, ve T. Atuk Kahraman. “Sağlık Okuryazarlığının Diyet Kalitesine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 2, Temmuz 2021, ss. 28-37, doi:10.33076/2021.BDD.1477.