Pekmez, C. T., G. Samur, Y. Aydemir, H. Özen, ve A. Yüce. “İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon Ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 43, sy 3, Aralık 2015, ss. 205-12, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/147.