Ayyıldız, F., İzzet Ülker, ve H. Yıldıran. “Hedonik Açlık Ve Yeme Davranışı İlişkisinin Farklı Beden Kütlelerine Yansıması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 2, Eylül 2021, ss. 9-17, doi:10.33076/2021.BDD.1465.