Özder, F., F. Ilgaz, ve S. Serel Arslan. “Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik Ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 2, Ağustos 2021, ss. 106-15, doi:10.33076/2021.BDD.1464.