Özsoy, S., ve M. Saka. “COVID-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarında Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Desteğinin Etkileri”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 2, Ağustos 2021, ss. 65-72, doi:10.33076/2021.BDD.1463.