Kaner, G., M. Soylu, E. Başmısırlı, ve N. İnanç. “Kayseri’de Mobilya Üretiminde Çalışan İşçilerin Beslenme Durumu Ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 43, sy 3, Aralık 2015, ss. 191-9, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/145.