Atik Altınok, Y., ve D. Gökşen. “Tip 1 Diyabet Ve Çölyak Hastalığı Birlikteliği: Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 119-25, doi:10.33076/2020.BDD.1431.