Toprak, K., ve J. Ergil. “Sarkopenik Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Mart 2021, ss. 108-14, doi:10.33076/2021.BDD.1426.