Koçyiğit, E., ve M. Gezmen Karadağ. “Diyabette Hiperglisemi Kaynaklı Oksidatif Stresin Moleküler Mekanizması”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 76-83, doi:10.33076/2020.BDD.1411.