Durduran, Y., A. Sağdıç, L. S. Demir, M. Uyar, ve M. Yücel. “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 2, Mart 2021, ss. 56-64, doi:10.33076/2021.BDD.1410.