Ayhan Başer, D., M. Cankurtaran, ve B. Güçiz Doğan. “Bir Üniversitenin Sağlık Merkezine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımına İlişkin Uygulama Ve Görüşleri, Ankara-Türkiye”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 49, sy 2, Ağustos 2021, ss. 47-55, doi:10.33076/2021.BDD.1409.