Keleş, G., ve M. Akçil Ok. “Pişirme Ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Mart 2021, ss. 26-35, doi:10.33076/2021.BDD.1405.