Arslan, M. E., ve A. Kadı. “Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik Ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Aralık 2020, ss. 15-25, doi:10.33076/2020.BDD.1396.