Kalyoncu, Z. B., Özlem Çetiner, T. N. Balcı, Z. B. Eroğlu, ve T. Kutluay Merdol. “Kampüste Sağlıklı Beslenme Ortamına Yönelik Algılar: Ankara/Türkiye’de Özel Bir Üniversitede Yapılan Nitel Araştırma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 18-38, doi:10.33076/2020.BDD.1392.