Sipahi, S., ve B. Demirel. “Sosyal Medyadaki Beslenme Ile İlgili Paylaşımların Yetişkin Bireylerin Yeme Tutum Ve Davranışlarına Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Mart 2021, ss. 57-66, doi:10.33076/2021.BDD.1389.