Ongan, D., H. Yılmaz, M. Fıçı, E. Ongan, G. Çalık, ve A. Nart. “Bariatrik Cerrahi Geçiren Obez Hastaların Tedavi Sürecinin Retrospektif Analizi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 1, Mart 2021, ss. 36-47, doi:10.33076/2021.BDD.1388.