Özpak Akkuş, Özlem, ve M. Saka. “Tip 2 Diyabetli Bireylerde Serum D Vitamini, Kalsiyum Ve Magnezyum Düzeylerinin Beslenme Durumu Ile İlişkisinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 8-17, doi:10.33076/2020.BDD.1387.