Şahin Bayram, S., ve N. Aktaş. “Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Akdeniz Diyet Kalitelerinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 65-75, doi:10.33076/2020.BDD.1386.