Çıtar Dazıroğlu, M. E., ve Y. Akdevelioğlu. “Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık Ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 49, sy 2, Ağustos 2021, ss. 90-96, doi:10.33076/2021.BDD.1366.