Baysal, I., ve G. Kızıltan. “Spor Yapan Bireylerin Yeni Besin Korkusu Ve Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri Ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 48-55, doi:10.33076/2020.BDD.1361.