Özcan, Çiğdem, ve M. Kızıl. “İş Stres Düzeyinin Çalışanlarda Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi Ve Antropometrik Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 3, Aralık 2020, ss. 56-64, doi:10.33076/2020.BDD.1352.