Işgın, K., A. Kabasakal Çetin, M. Yiğit, Z. Büyüktuncer, H. T. Besler, ve H. Gökmen Özel. “Adolesanlarda Kafein İçeren Yiyecek Ve İçecek Tüketimi Üzerine Bir Araştırma”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 43, sy 2, Ağustos 2015, ss. 119-25, https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/135.