Bozbulut, R., E. Döğer, T. Şişmanlar Eyüboğlu, Z. Küpçü, A. Bideci, O. Çamurdan, P. Cinaz, ve A. Tana Aslan. “Kistik Fibrozis Ile İlişkili Diyabet: Bir Olgu Sunumu”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Temmuz 2020, ss. 115-21, doi:10.33076/2020.BDD.1346.