Muslu, M., ve D. Özçelik Ersü. “Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2/COVID-19) Pandemisi Sırasında Beslenme Tedavisi Ve Önemi”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, C. 48, sy 1, Temmuz 2020, ss. 73-82, doi:10.33076/2020.BDD.1341.