Bellikci Koyu, E. “Diyabette Kullanılan Bitkisel Desteklerin Etkinliği Ve Güvenilirliği”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 47, Aralık 2019, ss. 110-7, doi:10.33076/2019.BDD.1322.