Gökmen Özel, H. “Diyabetli Bireylerde Tıbbi Beslenme Tedavisine Uyum Sorunları”. Beslenme Ve Diyet Dergisi, c. 47, Aralık 2019, ss. 15-28, doi:10.33076/2019.BDD.1311.